دیجیتال

ترازوهای دیجیتال LAICA در سبک های مختلف و مد روز طراحی شده است و یک عملکرد استاندارد بسیار بالا و قابلیت اطمینان و تولید دقیق را دارا می باشد.

ترازوهای مدلPS1042

ترازوی شخصی دیجیتال

ترازوهای مدلPS1037

ترازوی شخصی دیجیتال

آفر تور کیش