آنالوگ

ترازوهای آنالوگ LAICA با توجه به ارائه عملکرد آسان و دقت و کیفیت بالا با توجه به نیاز نداشتن به باتری عمرطولانی تری خواهد داشت.

ترازوهای مدل EP1130

صفحه بزرگ برای خواندن آسان

ترازوهای مدل PL8019

صفحه بزرگ برای خواندن آسان

ترازوهای مدلPS2007

صفحه بزرگ برای خواندن آسان

ترازوهای مدل PS2002

صفحه بزرگ برای خواندن آسان

آفر تور کیش